رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد گفت: کارگران خباز نانوایی‌های سنتی مشهد نسبت به‌ عدم افزایش حقوق خود از ابتدای سال جاری تاکنون طبق مصوبات قانون کار معترض هستند.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل صاحب قرانی گفت: با وجود مصوبه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران، از سال جاری حقوق روزمزدی کارگران خباز مشهد هنوز همان ۱۵۰هزار تومان در روز به ازای ۸ ساعت کار است که با احتساب ۴ روز تعطیلی در ماه، دستمزد این کارگران کمتر از ۴ میلیون تومان (۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان) می‌شود.

وی با بیان اینکه «نامه‌نگاری‌های فراوانی به اداره کار استان خراسان رضوی و شهر مشهد انجام داده‌ایم»، گفت: کارگران نانوایی‌های شهر مشهد تاکنون صرفا به دلیل احترام به زائران و حرمت ایام محرم و صفر بوده که به جز نامه‌نگاری تظلم‌خواهانه، نسبت به وضعیت حقوقی خود سکوت کرده‌اند و پس از آن شاید عده‌ای از همکاران ما دیگر سر کار نروند.

وی با اشاره به طرح جدید یارانه نان و ایجاد کارت‌خوان‌های دولتی گفت: دولت قرار است که به صاحبان نانوایی‌ها در جهت سامان‌دهی یارانه نان با قراردادن این کارت‌خوان‌ها ۱۵درصد از منابع صرفه‌جویی یارانه‌ای را اختصاص دهد اما در عین حال هیچ رقمی برای کارگران خباز در نظر نگرفته است.