مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به اینکه طی رایزنی با دولت و مجلس پیگیر افزایش حقوق بازنشستگان هستیم، گفت: سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان را گسترش خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، حسین عامریان در نشست با کانون‌های بازنشستگی فولاد درباره حق مناطق جنگی بازنشستگان فولاد گفت: درباره این موضوع یک خلا قانونی وجود دارد که همه برای حل آن باید دست به دست هم دهیم. وی درباره افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: از همان زمانی که بحث افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطرح شد موضوع افزایش حقوق بازنشستگان فولاد را پیگیری کردم.

عامریان عنوان کرد: البته هر صندوق شرایط خاص خودش را دارد و بازنشستگان مطلع هستند که صندوق فولاد درباره افزایش مجدد حقوق‌ها تصمیم‌گیرنده نیست. باید ببینیم دولت در نهایت در خصوص این موضوع به چه راهکاری می‌رسد ولی ما همچنان پیگیر موضوع هستیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: در عین حال باید شرایط دولت و کشور را درباره افزایش حقوق‌ها درک کنیم و موضوع را جزیره‌ای نبینیم.

عامریان گفت: بازنشستگان سایر صندوق‌ها هم که متوسط حقوقشان از صندوق فولاد کمتر است، انتظار افزایش حقوق خود را دارند لذا باید در عین پیگیری حقوق بازنشستگان فولاد، شرایط دولت را نیز درک کرد.

وی در پایان گفت: در گذشته رد دیون مناسبی به صندوق فولاد انجام نشده است. انتظار به‌حقی داریم که درباره مطالبات دولت به صندوق، شرکت‌های سودده واگذار شود زیرا در گذشته شرکت‌هایی به صندوق واگذار شد که عمدتا زیان‌آور یا در آستانه زیان‌ده شدن بودند.