مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به طرح دولت در مورد اختصاص هدفمند یارانه دارو به بیماران گفت: در طرح دارویار داروهای جدیدی تحت‌پوشش خدمات بیمه قرار گرفت و بناست مابه‌التفاوت قیمت‌ها از طرف دولت در قالب یارانه به شرکت‌های بیمه پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی گفت: از ابتدای آغاز مأموریت در تأمین اجتماعی در شهریور سال گذشته، پرداخت به‌موقع حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان و در کنار آن ارتقای خدمات درمانی را از مهم‌ترین اهداف و راهبردهای مدیریتی خود اعلام کردیم. در حوزه درمان، هدف اصلی ما کاهش پرداخت از جیب مردم است. خوشبختانه این هدف در درمان مستقیم تأمین‌اجتماعی محقق شده و باید توسعه کمی و کیفی خدمات با جدیت پیگیری شود و در درمان غیرمستقیم نیز کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته ۴۷ قلم داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفت و گسترش بیشتر پوشش بیمه‌ای داروها و توسعه خدمات در راستای تحقق هدف راهبردی کاهش پرداخت از جیب مردم با جدیت دنبال می‌شود. افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت ماهیانه حقوق و همین‌طور غیرحضوری شدن فرآیندهای کار و آغاز پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری از ماه دوم مرخصی زایمان کارهای بسیار ارزشمندی است که انجام شده است.