تا روز گذشته (پانزدهم شهریور) احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری صادر نشده است. به گزارش ایلنا، فیش‌های حقوقی بازنشستگان برای پرداخت شهریورماه بارگذاری شده اما هنوز احکام حقوقی صادر نشده است. طبق این گزارش، بحث‌هایی بر سر حق تکمیل که یک مولفه مزدی حداقل‌بگیران است وجود دارد اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در روزهای آینده و تا قبل از پایان هفته جاری، احکام جدید صادر خواهد شد. در فیش‌های حقوقی جدید، بازنشستگان سایر سطوح مشمول افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان شده‌اند و در شهریور بر همین اساس حقوق خواهند گرفت.