مدیرکل نام‌نویسی تامین اجتماعی گفت: امکان محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در سامانه غیرحضوری تأمین‌اجتماعی به‌صورت برخط فراهم شد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی گفت: این ظرفیت با توجه به طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع متمرکز کارگران ساختمانی که کلیه فعالیت‌‌های مرتبط با امور پذیرش، استعلام، بازرسی، پرداخت حق بیمه و تولید سابقه را به طور متمرکز پوشش می‌دهد، فراهم شده و موجب تسهیل در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد.

وی ادامه داد: کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی می‌توانند در صورت داشتن کارت مهارت فنی معتبر و تائید اشتغال در کارهای ساختمانی، با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی و از طریق منوی «بیمه‌شدگان - کارگران ساختمانی - پرداخت حق بیمه» نسبت به پرداخت حق بیمه ماه جاری، ماه قبل و سه ماه آینده اقدام کنند.