کارگران کیان‌تایر خواستار روشن شدن تکلیف مالکیت کارخانه هستند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا از اعتراض خود در روزهای اخیر خبر دادند. این کارگران می‌گویند همچنان بحث مالکیت کارخانه بلاتکلیف است و تولید به صفر رسیده است.

به گفته آنها، بعد از اعتراض 24 فروردین کارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری، قرار بود بحث مالکیت مشخص شود اما تاکنون کارها به نتیجه نرسیده است. دو مرتبه مزایده برگزار شده ولی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها هیچ سرمایه‌گذاری ورود نکرده است.

کارگران کیان تایر می‌گویند: مالک قبلی بعد از 18 سال، کارخانه را به ورشکستگی کشاند و تولید را متوقف کرد. حدود 900 کارگر در انتظار ورود مسئولانه مقامات امر و تعیین تکلیف مالکیت هستند چون کارخانه‌ای با قدرت و قدمت کیان تایر نباید به این سادگی ورشکسته و تعطیل شود.

کارگران می‌گویند: حقوق مرداد ماه هنوز پرداخت نشده اما مهم‌ترین خواسته ما راه افتادن مجدد تولید و سر پا شدن کارخانه است.

آنها می‌گویند: باید قیمت کارخانه تعدیل و واقعی‌سازی شود تا برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد شده و برای شرکت در مزایده و گرفتن مدیریت کارخانه ورود کنند.