کارگران شهرداری کوت‌عبدالله می‌گویند: پیمانکار جدید که در ماه‌های اول شروع به کار، حقوق و بیمه را به موقع پرداخت می‌کرد، به روال پیمانکاران سابق شهرداری کوت‌عبدالله حقوق این کارگران را به تعویق انداخته است.

جمعی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از آغاز مجدد اعتراضات کارگران بر سر تعویق دستمزد خبر دادند. این کارگران که روز شنبه (۱۲ شهریور) مقابل استانداری خوزستان و همچنین شورای شهر کوت‌عبدالله جمع شدند، می‌گویند: ۳ ماه حقوق و بیمه از پیمانکار سابق و پیمانکار جدید طلب داریم اما پیمانکار پاسخگو نیست.