حدود ۱۲ روز از آغاز اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت کشت و صنعت کارون واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان می‌گذرد اما آنها می‌گویند که مدیران این شرکت تمایلی برای رسیدگی به وضعیت آنها ندارند.

به گزارش ایلنا و طبق اظهارات کارگران، مسائل و مشکلاتی سبب ایجاد اختلاف میان مدیران شرکت کشت و صنعت کارون و کارگران شده است. یکی از این موارد، اجرا نشدن رای انفصال از خدمت مدیرعامل مجتمع براساس رای سازمان تعزیرات کشور است. موارد بعدی همسان‌سازی حقوق و مزایای کارگران با شرکت‌های همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری، تبدیل وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری و قراردادی و لغو تعلیق از کار ۱۶ نفر از همکاران در جریان اعتراضات روزهای اخیر است.

کارگران گفتند: ماه پیش پس از شدت گرفتن تنش‌ها، نمایندگان کارگران با مدیرعامل کشت و صنعت کارون با حضور نمایندگانی از اداره کار و فرمانداری تشکیل جلسه دادند و خواسته‌های خود را بیان کردند. در آن جلسه مدیرعامل کشت صنعت کارون از رسیدگی به خواسته همسان‌سازی حقوق کارگران تا پایان مرداد ماه خبر داد.

کارگران گفتند: متاسفانه در پیگیری مطالباتمان بعد از پایان موعد مقرر متوجه شدیم کارفرما فقط با افزایش ۱۰درصد حقوق با اضافه کردن کردن مزایای بدی آب و هوا می‌خواهد از اجرای کامل همسان‌سازی طفره رود که مورد مخالفت کارگران قرار گرفت.