مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: ادعا شده بود که این دولت حتی نمی‌تواند یک ماه مستمری پرداخت کند ولی در هفته تأمین اجتماعی بالغ بر ۸۸هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ را پرداخت کردیم.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در مراسم گرامی‌داشت روز پزشک اظهارکرد: اگر امروز در حوزه کسب و کار و در حوزه خدمات درمانی و در هر حوزه‌ خدمت‌رسانی به ۴۵ میلیون بیمه‌شده، چه در بخش درمان و چه در بخش بیمه‌ای شاهد افزایش سطح رضایت هستیم، به آن معنا نیست که تأمین‌اجتماعی کاستی و نواقص ندارد.

وی گفت: امروز ما در تأمین‌اجتماعی با کسری منابع نقدینگی مواجه هستیم. این البته به این معنا نیست که ما نباید خدمات خود را توسعه بدهیم اما توسعه در درمان مستقیم را تا کجا باید ادامه بدهیم؟ ما در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان در درمان مستقیم برای توسعه و ساخت و ساز و خرید تجهیزات و ارتقای هتلینگ و... هزینه داشتیم. امسال بناست که ما ۴۰۰۰ نفر نیروی جدید را  جذب کنیم و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان در بخش توسعه، اعتبار پیش‌بینی شده اما آیا خروجی این اعتبارات و تحلیل راهبردی آن رسیدن به نقطه مطلوب هست یا نه؟ البته بخشی از فضای تصمیم از حوزه اختیارات ما خارج است که در قالب نظام تعرفه‌گذاری در شورای عالی بیمه است، در قالب تولی‌گری سلامت در حوزه بهداشت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: یکی دیگر از مطالبات اصلی حاکمیت در حوزه درمان که تأمین اجتماعی در آن الگویی موفق بوده، این است که ما باید پرداخت از جیب مردم را در حوزه درمان کاهش بدهیم بلکه به صفر برسانیم. در درمان مستقیم ما این اتفاق افتاده و عزیزانی که در درمان مستقیم از ما خدمات می‌گیرند چیزی پرداخت نمی‌کنند. در درمان غیرمستقیم هم این مسیر آغاز شده، مخصوصا در جاهایی که ما خدمات درمانی ملکی مستقیم نداریم، مثل خدمات بستری، فرانشیز را صفر کردیم. در خدمات بستری و سرپایی حتی آنجایی که بالای ۶۵ساله‌ها را داریم، فرانشیز را صفر کردیم.