نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که دولت باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را اجرا کند.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور مبنی بر اینکه دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان است اما مشکل تامین منابع وجود دارد، گفت: برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری بیش از 150هزار میلیارد تومان گذاشتیم که باید دولت آن را تخصیص دهد و از طریق آن هم ساماندهی کارکنان دولت را آغاز کند و هم براساس قانون برنامه ششم توسعه که تاکید کرده پرداختی بازنشستگان باید 90درصد حقوق کارمندان شاغل باشد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

 

وی تاکید کرد: اگر دولت مبالغی که مجلس تعیین کرده را به طور کامل تخصیص دهد می‌توانیم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را براساس قانون انجام دهیم تا حقوق آنها به پرداختی کارکنان شاغل نزدیک شود.