معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد قریب به یک میلیون شغل جدید در یک سال اخیر خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم از شهریور پارسال تا مرداد امسال، ۹۷۵هزار و ۶۳۳ شغل ایجاد شده است.

محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از شناسایی 100 نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تاکنون با هدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی خبر داد و گفت: این مناطق با استفاده شاخص‌های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت گرفت تا با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر اشتغال‌ها ایجاد شوند. وی اظهار داشت: با آمار قابل اتکای همه دستگاه‌ها، از ابتدای شهریور تا پایان اسفند 1400، یعنی 7 ماه نخست آغاز به کار دولت 634هزار شغل ایجاد شده است.

کریمی بیرانوند گفت: براساس گزارش سامانه ملی رصد اشتغال، عملکرد 5 ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال 341هزار و 633 شغل در کشور ایجاد شده است. معاون اشتغال وزارت کار افزود: براساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب کرده‌اند. وی درباره بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده طی 5ماهه گذشته گفت: بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده 5 ماهه سال جدید نشان می‌دهد که حدود 70درصد مربوط به مردان و 30درصد مربوط به زنان بوده و بیش از 60درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند. حدود 100هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت صورت گرفته که 48درصد طرح‌ها مربوط به بخش خدمات، 30درصد مربوط به بخش صنعت و 22درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. همچنین بیشترین محل تامین مالی منابع تبصره 16 بودجه است که بیش از 46درصد از این محل پرداخت شده است که تسهیلات اشتغالی کم‌بهره است. معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: در 5ماهه گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی‌ها بیش از 107هزار و 800 فرصت شغلی شناسایی و 15.462 نفر از ابتدای سال به وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به‌کارگماری صورت گرفته است.