صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از واریز مابه‌التفاوت حقوقی و متناسب‌سازی از فروردین تا مرداد ماه سال جاری خبر داد.

بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به میزان ۹درصد به اضافه ۵۰۰هزار تومان اجرایی و مبالغ آن شب یکشنبه (۳۰ مرداد ماه) واریز شده است.

طبق این گزارش، متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ بر پایه مبلغ مستمری اسفند ۱۴۰۰ اعمال شده است. همچنین مانند سایر پرداختی‌ها متناسب‌سازی یاد شده به تناسب سهم برای بازماندگان گرامی نیز اعمال شده است.

این صندوق در اطلاعیه خود اعلام کرده است: انجام متناسب‌سازی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که با سازوکار عدد ثابت همراه بود، سبب شد مبالغ حداقلی، تاثیر بیشتری در جهت بهبود معیشت بازنشستگان ایجاد کند.