یک کارگر ساختمانی در شهرک علوی ساوه واقع در استان سمنان، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر به دلیل‌ عدم استفاده از تجهیزات ایمنی از ارتفاع طبقه چهارم به پایین سقوط کرده و متاسفانه تلاش‌های عوامل اورژانس برای نجات جان وی بی‌ثمر بود.