نماینده تهران در مجلس گفت: قیمت اقلام خوراکی پرمصرف مردم افزایش داشته و تیم اقتصادی دولت نتوانسته مدیریت دقیقی در امور اقتصادی داشته باشد. به گزارش ایسنا، فرهاد بشیری بیان کرد:‌ معیشت و اقتصاد مردم در تنگناست. ۳۷ قلم خوراک پرمصرف مردم ۵۱درصد تورم داشته است. نیاز به اقدام جدی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی تیم اقتصادی دولت برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد. وی در ادامه اظهار کرد:‌ رئیس‌جمهور گفته بود که قیمت دارو اضافه نمی‌شود. متأسفانه شاهد افزایش قیمت دارو هستیم و لازم است فکر اساسی در این حوزه شود.