مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اجرا نشدن قانون سهمیه ۳درصدی استخدام معلولان در شرکت‌ها و نهادهای عمومی از دستور معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی جهت پیگیری این موضوع خبر داد.

منصور الله‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی و کارگری) دستگاه‌‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد»، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی که تحت نظر سازمان اداری و استخدامی هستند، اجرای قانون سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را به طور صددرصدی اجرا می‌کنند و حتی اگر سهمیه معلولان در آن زمان تکمیل نشود سهمیه آنها برای سال بعد ذخیره باقی می‌ماند.