رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: فعلا از اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی خبری نیست و با توجه به لابی قدرتمند بخش ساخت و ساز کشور به نظر می‌رسد فعلا مخالفان این طرح دست بالا را دارند. اکبر شوکت گفت: مخالفان اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی دست بالا را دارند و توانستند جلوی ورود طرح به صحن علنی مجلس را بگیرند. وی ادامه داد: مجلس بدون هیچ دلیل منطقی، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. این برای ما تداعی‌کننده اتفاقاتی است که پارسال روی داد. سال گذشته نیز بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی برگشت و تا رسیدن آن به صحن علنی مجلس یک سال زمان برد.