معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: نرخ بیکاری استان تهران ۱.۴درصد از نرخ بیکاری کشور پایین‌تر است. به گزارش ایسنا، حشمت‌اله عسگری با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در استان تهران گفت:‌ نرخ بیکاری استان تهران در بهار ۱۴۰۱ حدود ۷.۸درصد اعلام شده که ۱.۴درصد از نرخ بیکاری کشور پایین‌تر است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: استان تهران جزو معدود استان‌هایی است که به صورت پیاپی نرخ مشارکت نیروی کار در آن در حال افزایش است. وی بیان کرد: نرخ مشارکت نیروی کار استان تهران در بهار سال جاری ۴۰.۹درصد است که نسبت به بهار سال گذشته ۰.۲درصد افزایش دارد. در مدت مشابه در کل کشور نرخ مشارکت ۰.۵درصد کاهش داشته است.