عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون است که هیأت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی آن است و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود. به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در یک برنامه رادیویی درباره حقوق بازنشستگان از وجود برخی مشکلات در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان خبر داده و گفت: مسأله افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان در هیأت تطبیق و بررسی مجلس بررسی شد و در مرحله نخست بررسی‌ها، مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که براساس روال قانونی، آن مصوبه به هیأت دولت بازگشت داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده و در حال حاضر این توضیحات در هیأت تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع‌کننده است یا خیر. حاجی دلیگانی با تصریح بر این مسأله که بررسی حقوق بازنشستگان به مجلس ارتباطی ندارد، گفت: تصمیم‌گیر در این رابطه دولت است، هر چند تعیین مغایرت یا عدم مغایرت تصمیم برعهده رئیس مجلس است. اگر توضیحات دولت قانع‌کننده نباشد، طبیعتا این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام می‌شود.