نتایج جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار درباره اشتغال و بیکاری فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ١٤٠١ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٢درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ٠.٤درصد افزایش یافته است.

در بهار ١٤٠١، حدود ٤٠,٩درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠.٥درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ٥٧٨هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ٥١,٢درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧درصد و کشاورزی با ١٦.٠درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ١.٩درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١ حدود ١٦,٦درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، به میزان یک درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١ حدود ٩,٧درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٣درصد از شاغلین ١٥ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

طبق این گزارش، در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که ۳۹.۷درصد از آنها، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند.

بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می‌دهد که ۹۵۱هزار و ۷۲۰ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند. یعنی در بهار امسال، ۱۳.۲درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین ۴۹۴هزار و ۷۹ نفر از این جمعیت را زنان و ۴۵۷هزار و ۶۳۱ نفر را مردان به خود اختصاص می‌دهند. از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۱درصد و گروه زنان ۲۲.۳درصد است.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳درصد و در گروه زنان، ۰.۱درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۳۹.۷درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۳درصد بود.

البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده طوری که این سهم ۱.۳درصد افزایش داشته و از ۲۵.۳درصد در بهار سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۶درصد در بهار سال ۱۴۰۱ رسیده است.