رئیس کل داگستری اصفهان در مورد فعالیت ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته تعداد ۱۳ جلسه در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال برگزار شده و ۱۰۵ مصوبه در این زمینه به تصویب رسیده است.

اسدالله جعفری در گفت‌وگو با میزان گفت: در این زمینه تعداد ۲۷۷ مورد مراجعه حضوری و درخواست کتبی از مدیران واحدهای تولیدی و شرکت‌ها، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت شده است.

وی ادامه داد: تعداد ۱۳۴مورد بازدید از واحدهای تولیدی انجام و ۹۷ جلسه راجع به پیگیری مصوبات برگزار و تعداد ۴۸۱ مورد مکاتبه قضایی صورت گرفته است.

جعفری گفت: براساس آمارهای ثبت‌شده از تعطیلی ۱۰۵ واحد تولیدی شامل کارخانه، کارگاه و شرکت با پیگیری‌های ستاد احیا جلوگیری به عمل آمده است.

وی گفت: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی، تعداد ۳ هزار و ۲۳۰ کارگر به چرخه کار در واحدهای تولیدی احیا شده بازگشته‌اند و همچنین با پیگیری ستاد جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی تثبیت شده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی ۲ مورد از مهمترین پرونده‌های اقتصادی کشور مربوط به شرکت پلی‌اکریل و پتروشیمی اصفهان مدیریت شده و پس از ۹ سال نسبت به ایجاد ثبات مدیریتی در شرکت‌های مذکور براساس قانون تجارت اقدام شده است.