سقوط بالابر حمل بار در یک کارگاه ساختمانی منجر به جان باختن یک کارگر شد.

به گزارش ایلنا، در یک ساختمان در حال احداث در ملایر استان همدان، یک کارگر با استفاده از دستگاه بالابر مشغول حمل بار بود که به یک باره سیم بالابر پاره و موجب شد کارگر به همراه بالابر از ارتفاع طبقه دوم به طبقات منفی سقوط کرد.

پس از انجام معاینات اولیه از سوی امدادگران اورژانس، مشخص شد این کارگر ۵۵ساله در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.