هشتم تیر ماه بعد از خاتمه نشست هیات دولت، سخنگوی دولت مدعی شد که دولت در ارتباط با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هیات تطبیق در مراوده و ارتباط است و به ابهامات و سوالات این هیات پاسخ داده است.

«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و گاهی حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند به گونه‌ای که هر مدیر به اندازه پنج یا 10 بازنشسته حقوق ماهانه دارد، آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که 30سال، 30درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.

او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفری است. تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد، ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود. همیشه تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی که در شورای عالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید می‌کند. تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه دولت بهره نمی‌برد.

به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است. این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.

عیوضی افزود: انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورای عالی کار ابلاغ شود. دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.