مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از افزایش فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان خبر داد. محمدرضا فارسی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد اجساد معاینه شده در سال ۹۹ برابر با ۱۶۴۲ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه کل اجساد معاینه شده سال گذشته در پزشکی قانونی لرستان ۱۷۱۹ مورد بوده، اضافه کرد: این تعداد اجساد معاینه شده نسبت مدت مشابه سال قبل از آن، ۴.۶درصد افزایش آمار معاینات را نشان می‌دهد.

وی در خصوص حوادث ناشی از کار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲۶ مورد گزارش شده که از این تعداد ۶۹۹ مراجعه‌کننده مرد و ۲۷ نفر زن بودند و این رقم نسبت به سال ۹۹ که ۶۶۹ نفر بوده ۸.۵درصد رشد حوادث ناشی از کار را نشان می‌دهد.

فارسی‌نژاد گفت: فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ نفر بوده و این میزان فوتی در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴ نفر بوده که در این راستا نیز شاهد افزایش فوتی‌های ناشی از حوادث کار بودیم.