نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، از توافق اعضای این کمیسیون با رئیس مجلس برای اتمام بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا یک ماه آینده در کمیسیون اجتماعی خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بنا بر نظر هیات رئیسه مجلس دوشوری شد ضمن اینکه نظراتی از سوی دولت درباره این طرح وجود دارد که باید در آن اعمال شود، بنابراین تشخیص قالیباف این بود که با توجه به عزم و اراده مجلس و دولت برای تصویب این طرح که به مطالبه بخش اعظمی از جمعیت جوان کشور پاسخ می‌دهد، ادامه بررسی آن در کمیسیون به گونه‌ای باشد که بعد از ارسال به شورای نگهبان در چرخه مغایرت با اصل 75 قانون اساسی قرار نگیرد، بنابراین تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی برای بررسی این طرح وقت بیشتری بگذارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: با رئیس مجلس تلویحا توافق کردیم که حداکثر تا یک ماه آینده بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون به اتمام برسد و گزارش آن به صحن علنی ارسال شود تا با تصویب آن یک بار برای همیشه قانونی مترقی، نظارت‌محور و مردم‌مدار با نگاه ساماندهی نیروها در دستگاه‌های دولتی با مقرراتی که تعیین خواهیم کرد، تصویب شود.