کارگران شهرداری خرمشهر از پرداخت علی‌الحساب حقوق خود انتقاد کردند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه ۱۷ ماه حقوق معوقه طلبکارند، گفتند: بعد از ماه‌ها انتظار کارگران برای دریافت حقوق، روز دوشنبه شهرداری خرمشهر مبالغ کمی را به حساب کارگران به عنوان علی‌الحساب حقوق اردیبهشت واریز کرده که موجب نارضایتی کارگران شده است.

آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده، افزودند: متاسفانه شهرداری پیش از این در روز ۱۸خرداد ماه به حساب هر یک از کارگران مبلغ دو میلیون تومان واریز کرد.

کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، بیمه کارگران هم پرداخت نشده، گفتند: البته براساس اطلاع روابط‌عمومی شهرداری خرمشهر، بخشی از مطالبات بیمه‌ای کارگران به تامین اجتماعی واریز شده و فعلا امکان استفاده از خدمات درمانی را داریم.