نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در ارتباط با حقوق و دستمزد سال جدید ابراز نگرانی کردند.

این عده در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: با گذشت سه ماه از سال جدید پرداخت حقوق خرداد ماه کارگزاران مخابرات روستایی با افزایش سال ۱۴۰۱ توسط شرکت مخابرات ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پیگیری‌ها و گمانه‌زنی حاکی از این است که افزایش دستمزد سال جدید شاید به حقوق خردادماه کارگزاران نرسد و این ماه نیز مانند ماه‌های فروردین و اردیبهشت احتمالا بر اساس دستمزد سال قبل پرداخت خواهد شد.

آنها ادامه دادند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی درخواست می‌کند شرکت مخابرات حقوق قانونی آنها را به موقع پرداخت کند. این شرکت باید با صدور و ابلاغ احکام کارگزینی سال جدید به استان‌ها، مسأله پرداخت به موقع حقوق با افزایش مزد سال جدید را حل کند..