جمعی از بازنشستگان با حضور در محل کانون بازنشستگان استان تهران به افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، به بازنشستگان گفته شده که قرار است هیأت تطبیق مجلس با حضور کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس تشکیل جلسه داده و درباره مصوبه هیأت وزیران تصمیم‌گیری کند.

افزایش حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار مهم‌ترین خواسته بازنشستگان است. دولت امسال حقوق بازنشستگان سایر سطوح را 10درصد اضافه کرد.