مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت: در سال گذشته ۲۰هزار میلیارد تومان از بانک وام گرفته شده است.

میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره کسری تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان و مطالبات بیمه‌شدگان گفت: در حال حاضر کسری تعهدی نداریم و اینکه عنوان می‌شود تأمین اجتماعی وضعیت بحرانی دارد، در واقعیت این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: البته ضریب پشتیبانی ما پایین آمده اما مانند صندوق‌های دیگر نیستیم که بگوییم ضریب پشتیبانی ما زیر یک است. هم‌اکنون این ضریب در تأمین اجتماعی ۴.۲ است که به دلیل تغییر و تحول جمعیتی و اوضاع کسب و کار ایجاد شده و باید با توسعه پوشش بیمه‌ای و بهره‌وری دارایی‌ها، منابع خود را افزایش دهیم.موسوی افزود: در مجموع با کسری تعهدی مواجه نیستیم اما با کسری نقدینگی روبه‌رو هستیم. این کسری به دلیل بدهی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به وجود آمده که در حال رایزنی و تعامل با آنها هستیم تا بتوانیم هر ماه مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم. در مجموع در پرداخت مستمری بازنشستگان، مشکلی نداریم اما در برخی تعهدات مشکل نقدینگی داریم مانند تعهدات درمانی.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: براساس تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا امروز حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان عقب نیفتاده است.وی ادامه داد: تأکید بر این است که با روش‌های دیگر منابع خود را تأمین کنیم و به سمت استقراض از بانک نرویم اما بعضی وقت‌ها اگر اقتضای کار این باشد که مجبور باشیم بنا به شرایط وام بگیریم، این هم یکی از روش‌های تأمین مالی است. وام گرفتن از سر نداری نیست. ما بزرگترین طلبکاری هستیم که بدهکار هم هست.موسوی افزود: یکی از روش‌های جایگزین توسعه پوشش‌های بیمه‌ای است. اینکه یک میلیون بیمه‌شده به جمعیت هدف ما اضافه شده به این معناست که عدد درآمدی ما افزایش یافته است. در سال گذشته رشد منابع‌مان نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۷درصد بوده است.