یک فعال صنفی گفت: هر سال حقوق کارگران شهرداری براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کرد اما امسال همه اینها را کنار گذاشته‌اند و معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی حقوق‌ها افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، فرزاد نداف با اشاره به افزایش 10درصدی حقوق کارگران دولت گفت: متاسفانه کارگران پیمانکاری شهرداری اصفهان تاکنون فیش حقوقی خود را دریافت نکرده‌اند اما چیزی که می‌دانیم این است که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق این کارگران اعمال نشده است.وی گفت: فیش حقوقی برای کارگران شهرداری صادر نشده تا این وضعیت باعث اعتراض کارگران نشود. برخی از کارگران شهرداری می‌گویند یک تا یک میلیون و پانصد تومان به حقوق آنها اضافه شده و شب‌کاری و تعطیل‌کاری به آنها پرداخت نشده است. در کل تا زمانی که فیش حقوقی صادر نشود نمی‌دانیم افزایش حقوق به چه صورت انجام شده است.

نداف گفت: در مورد این موضوع با اداره کار هم تماس گرفتیم اما جواب درستی تاکنون دریافت نکرده‌ایم. به ما گفتند مصوبه مزدی شورای عالی کار برای همه کارگران اعمال می‌شود اما چیزی که ما دیدیم این نبود.وی گفت: این تصمیم در واقع عدم تمکین به قانون است. طبق قانون حقوق کارگران باید مطابق با قانون افزایش پیدا کند و شورای عالی کار هم برای حداقل‌بگیرها ۵۷درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد افزایش مصوب کرده است. اینکه این 10درصد را بر چه مبنایی اعمال می‌کنند، جای سوال دارد.این فعال کارگری بیان کرد: قراردادهای موقت باعث شده کارگران حتی نتوانند به این وضعیت شکایت کنند و در صورت شکایت به سرعت اخراج می‌شوند.نداف در پایان به افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز اعتراض کرد و گفت: همه این تصمیمات بدعت‌هایی هستند غیرقانونی و از دولت می‌خواهیم به قانون احترام گذارد.