مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: حوزه سرمایه‌گذاری 6درصد از منابع مورد نیاز سازمان را تأمین می‌کند و انتظار داریم سهم این حوزه به ۱۸درصد برسد.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی در همایش مدیران بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همه ما در حوزه مسئولیت خود تکالیف بیشتری نسبت به گذشته داریم و نیازمند تلاش مضاعف هستیم.

وی افزود: مهمترین چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای همچون ناترازی منابع و مصارف و پایداری بلندمدت صندوق‌ها و تعهدات بین‌نسلی هستند.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی بر لزوم افزایش سهم حوزه سرمایه‌گذاری در تأمین منابع این سازمان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر حوزه سرمایه‌گذاری ۶درصد از منابع مورد نیاز سازمان را تأمین می‌کند و انتظار ما این است که سهم این حوزه به ۱۸درصد برسد. تحقق این برنامه نیازمند تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق است که با جدیت پیگیری می‌شود.