براساس گزارش مرکز آمار ایران، استان‌های زنجان، خراسان رضوی و مازندران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و 7درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استان‌ها هستند. بیشترین آمار بیکاری در استان‌های هرمزگان با ۱۵.۸درصد، کرمانشاه با ۱۴.۹درصد و خوزستان با ۱۲.۶درصد گزارش شده است.

به گزارش ایرنا، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، بیشترین آمار اشتغال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در استان‌های زنجان با نرخ ۴۲.۵، یزد با نرخ ۴۲.۱درصد و اردبیل با نرخ ۴۱.۵درصد رقم خورده است. این در حالی است که استان‌های سیستان و بلوچستان با ۳۱.۳درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۳۱.۴درصد و ایلام با ۳۱.۶درصد کمترین آمار اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس آخرین داده‌های اطلاعاتی، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر در استان‌های یزد، اردبیل و زنجان به ترتیب ۴۷.۸، ۴۶.۲ و ۴۵.۵درصد اعلام شده است. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در استان ایلام با ۳۴.۱درصد و استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۴.۵درصد اعلام شده است.تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد استان زنجان در کاهش آمار بیکاری و افزایش اشتغال موفق‌تر از بقیه عمل کرده است.