سه نفر از رانندگان شرکت پتروشیمی شازند در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود به استانداری مرکزی نامه‌ای نوشتند. همین موضوع باعث عدم تمدید قرارداد این کارگران شد.

به گزارش ایلنا، رانندگان مذکور در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود به استانداری نامه‌ای نوشتند و به دنبال این نامه، استانداری از مدیریت شرکت جواب خواست و همین موضوع باعثِ عدم تمدید قراردادِ این کارگران شد.

طبق این گزارش، رانندگان با ماشین خود کار می‌کنند اما حقوق دریافتی آنها بین ۵میلیون و ۸۰۰ تا ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که بخشی از این رقم صرف هزینه تعمیرات ماشین می‌شود.

این کارگران که حدود ۴۰ روز بلاتکلیف هستند، بالای 10سال سابقه کار دارند. آنها از «محمود احمدی بیغش» نماینده شازند خواسته‌اند تا به موضوع کاری آنها رسیدگی شود.