مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: تفاهم‌نامه با استادکاران کارگران فصلی به امضا رسید تا ٣٠٠هزار کارگر بیمه شوند.به گزارش ایرنا، بیت‌اله برقراری اظهار داشت: تفاهم‌نامه بین صندوق بیمه اجتماعی و اتحادیه تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور در راستای اجرای قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلان فصلی و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰هزار نفر امضا شد.وی افزود: همچنین تفاهم‌نامه با تشکل‌های قرآنی امضا شد تا ٣٠هزار نفر از  مربیان قرآنی در راستای ترویج دین بیمه شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: این صندوق می‌تواند به‌عنوان یک صندوق پویا براساس ٢ رویکرد حاکمیتی و ثبات و پایداری صندوق حرکت کند. اکنون پایداری صندوق کاملاً در وضع مطلوبی قرار دارد و به ازای هر ١٠ نفر، یک نفر بازنشسته می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون ٢ میلیون و ٣٧۴هزار و ١٣ نفر بیمه‌شده صندوق عشایر هستند گفت: از این تعداد ۵٢٣هزار نفر و ۴٨۵ نفر زن و یک میلیون و ١۴٧هزار و ٣٢٧ نفر مرد هستند که ١۵درصد ضریب پوشش را تشکیل دادند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر افزود: بیشترین ضریب پوشش بیمه‌ای در آذربایجان شرقی و کمترین بیمه‌شده در یزد است.وی با اشاره به اینکه ٢٩طرح در برنامه پنج ساله برای این صندوق طراحی شده است، گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه و تغییر استراتژی صندوق با نگاه علمی و بیمه‌ای با استفاده از آخرین تجربیات بیمه‌ای تدوین شده است که اگر به آن عمل می‌کنیم با بحران روبه‌رو نخواهیم شد.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  بیان داشت: تحلیل تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی، توسعه نظام‌های اشتغال‌آفرین، توسعه دانش‌بنیان در سرمایه‌های اطلاعاتی و توسعه دانش‌بنیان در فرایندهای سرمایه انسانی و سازمانی از مهم‌ترین طرح‌هاست.وی با تاکید بر اینکه یک‌سوم جمعیت کشور باید زیرپوشش بیمه‌ای عشایر قرار گیرند، گفت: افراد از سن ١٨ سالگی تا حداکثر سن ۵٠ سالگی می‌توانند عضو این صندوق شوند. اکنون جامعه خالص ما حدود ٩ میلیون است که ٢ میلیون نفر اعضای غیرفعال، یک میلیون و ۴٠٠هزار نفر افراد فعال و هفت میلیون نفر عضو صندوق نیستند که درصدد هستیم تا افراد واجد شرایط را زیرپوشش بیمه قرار دهیم.