جمعیت امام علی(ع) با نشر یک بیانیه از تایید رای بدوی مبنی بر انحلال این جمعیت خیریه خبر داده است.

در این بیانیه آمده است «بار دیگر طعم تلخ بی‌عدالتی کام‌مان را تلخ کرد.»

جمعیت امام علی (ع) توضیح می‌دهد با اینکه قاضی در پرونده تجدیدنظر تصمیم گرفت موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و برای این کار جمعیت امام علی (ع) ۱۵ میلیون تومان پرداخت کرد اما «نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهارنظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است.»