پرداخت حقوق کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری فسا در استان فارس دو ماه به تاخیر افتاده است.

به گزارش ایلنا کارگرانی که تحت مسئولیت دو شرکت پیمانکاری در نقاط مختلف شهر فسا به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول‌اند، حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.این دو شرکت پیمانکاری در مجموع حدود ۳۰۰کارگر دارند که هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند. آخرین حقوقی که این کارگران دریافت کرده‌اند مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که آن هم با تاخیر در ۱۵ فروردین ماه سال جاری پرداخت شد.