معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: تامین‌اجتماعی مسیری را برای ارتقای فوق‌العاده ویژه آغاز کرد که در نهایت با افزایش فوق‌العاده ویژه کادر درمان موافقت شد.

به گزارش ایرنا، ابوالفضل عفت‌نژاد افزود: وزارت بهداشت فوق‌العاده ویژه کارکنان خود را ۵۰درصد ارتقا داد و سازمان تامین‌اجتماعی هم مسیری را برای این منظور آغاز کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با دستمزد پزشکان هم مصوبه، مصوبه دولت است و تاکیدمان بر این است که پزشکان به طبابت بپردازند و برای کار درمانی سقف مشخصی وجود دارد. همچنین درخصوص تامین نیروی انسانی و کسری کادر سازمان تقریبا سال گذشته بیش از ۳هزار نفر از همکاران بازنشسته شدند، بر همین مبنا داریم برنامه‌ریزی کنیم که هر چه سریع‌تر آزمون استخدامی برگزار شود.