رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران و حومه گفت: روز سه‌شنبه حقوق رانندگان واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود. حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، شهرداری تهران طبق بخشنامه‌ای که سازمان استخدامی کشور در اردیبهشت ماه صادر کرد، مزد کارگران خود را فقط 10درصد افزایش داده بود. همین امر موجب نارضایتی رانندگان بی‌آرتی شرکت واحد و در نهایت اعتصاب دو روزه آنها شد. این رانندگان خواستار این بودند که مصوبه مزدی شورای عالی کار در مورد آنها انجام شود.

در همین زمینه رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران گفت: روز چهارشنبه (۲۸اردیبهشت ماه) اعتراض رانندگان بی‌آرتی به پایان رسید و همه به کار خود برگشتند.

«محسن باقری» با بیان اینکه رانندگان به خواسته خود رسیدند، گفت: حقوق رانندگان واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود و حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرد. البته هنوز فیش‌های حقوقی براساس کارکرد صادر نشده اما مشخص است که مصوبه شورای عالی کار اجرا شده است.