نماینده دشتستان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه دولت مبنی بر افزایش 10درصدی مزد کارگران دولتی شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در نامه‌ای به محمد مخبر، خواستار ابطال بخشنامه افزایش دستمزد 10درصدی کارگران دولت شد و درخواست کرد مصوبات شورای عالی کار برای کارگران نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های دولتی اعمال شود.