عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشستگان خرم‌آباد گفت: در عین ناباوری بیش از 15 روز است که هیات دولت مدعی حمایت از قشر ضعیف، مصوبه افزایش حقوق را تصویب نکرده است.

به گزارش ایلنا، حسن موسیوند گفت: بیش از این تعلل هیأت دولت را نمی‌پذیریم. حدود دو هفته است که سازمان تامین اجتماعی مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران را امضا کرده اما هیأت دولت به قدری در تصویب آن تعلل کرد که مستمری‌بگیران حقوق اردیبهشت خود را نیز بدون افزایش دریافت کردند.

وی یادآور شد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کند. هر سال هیات امنای تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان را به اندازه مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌کند و این مصوبه جهت تایید نهایی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارجاع می‌شود. امسال در عین ناباوری بیش از 15روز است که هیات دولت مدعی حمایت از قشر ضعیف جامعه هنوز مصوبه افزایش حقوق را تصویب نکرده است.