سخنگوی دولت سیزدهم گفت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد. دهک اول با ۹۲۳هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر نوشت: با اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید همه ۹ دهک افزایش یافته است. سه دهک اول (اقشار با کم‌ترین درآمد) به طور میانگین ۸۰۴هزار تومان افزایش قدرت خرید داشته‌اند. دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳هزار تومان، ۷۸۳هزار تومان، ۷۰۶هزار تومان، ۲۹۱هزار تومان، ۲۳۶هزار تومان، ۲۳۴هزار تومان، ۱۵۰هزار تومان، ۷۱هزار تومان و ۱۸هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده‌اند.