یک فعال حوزه کار، بهبود معیشت، کاهش هزینه‌های درمان و تامین امنیت شغلی را از مهم‌ترین مطالبات کارگران عنوان کرد و گفت: اگر قانون در بحث درمان به درستی اجرا شود، درمان کارگران رایگان و وضع معیشت آنها بهتر می‌شود.رحمت‌الله پورموسی به ایسنا گفت: مطالبات کارگران تمام‌نشدنی است و بخش اعظمی از آنها همچنان حل نشده، با این حال امیدواریم روزی برسد با کمترین مشکلات و دغدغه‌ها در جامعه کارگری روبه‌رو باشیم.وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌هایی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، بحث معیشت است. به‌رغم آنکه شورای عالی کار عملکرد بسیار خوبی در بحث تعیین دستمزد سال  ۱۴۰۱ از خود نشان داد و دستمزد کارگران را اندکی بهبود بخشید اما همچنان وضعیت معیشت کارگران نیازمند رسیدگی بیشتر و توجه دولت است.