عضو کارفرمایی شورای عالی کار ضمن رد برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تغییر دستمزد، تاکید کرد که هیچ‌یک از اعضای شورا، یک‌طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو کنند یا اصلاحاتی انجام دهند.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر در مورد اینکه آیا اخیراً در مورد تغییر دستمزد کارگران صحبتی شده، اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید براساس صورتجلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.

وی افزود: شورای عالی کار براساس نظر اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ‌یک از اعضای شورا یک‌طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو یا اصلاحاتی انجام دهند.آهنی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها با انتشار اخبار نادرست در مورد تغییر دستمزد به دنبال بهره‌های خود هستند. تاکنون در نشست‌هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد نیست.

وی گفت: اینکه برخی از بنگاه‌ها در فروردین ماه حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در سیستم‌های خود اصلاحات حسابرسی را انجام دهند و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید مابه‌التفاوت را بپردازند.