رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی می‌گوید: ۱۴میلیون نفر در کشور نیاز به شغل شایسته دارند.

رحیم سرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق برنامه‌های توسعه، تدوین سند ملی کار شایسته را در دستور کار قرار داده و ابعاد کار شایسته را تماماً در این سند دیده‌ایم. این سند هم اکنون به صورت عملیاتی به خوانش جدیدی به اسم زیست‌بوم ملی اشتغال تبدیل شده است.

وی افزود: ما در زیست‌بوم ملی اشتغال فقط به حوزه کسانی که بیکار هستند نمی‌پردازیم بلکه در آن ۱۴ میلیون نفر از افراد را تعریف کرده‌ایم که این عده در جایی مشغول به کار هستند که خیلی نمی‌توان به آن کار شایسته گفت.

به گفته سرهنگی، موسسه کار و تامین اجتماعی در راستای کار شایسته درصدد است که این ظرفیت را پیاده‌سازی کند و الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال نیز هدف خود را بر توسعه شغل شایسته گذاشته است.