رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی همگام با مصوبه شورای عالی کار ۵۷درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر بیات در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی گفت: در خصوص افزایش حقوق جلسات متعددی برگزار شد و با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت شد.

وی با اشاره به اینکه حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد به حقوقشان اضافه می‌شود، گفت: بازنشستگان سایر سطوح ۳۸درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکید کرد: افزایش حقوق بازنشستگان اردیبهشت‌ماه اعمال می‌شود.