در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره آینده یارانه قیمت گندم و نان به‌عنوان مهمترین قلم خوراکی کارگران و گروه‌های فرودست اجتماعی مطرح شده است.«مصطفی شریف» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر استاندار زنجان که از اجرای آزمایشی طرح آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه خرید نان در شهرهای این استان خبر داده، گفت: انسان نباید از یک نقطه دوبار نیش بخورد. به‌نظر می‌رسد شواهد قیمتی و بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا بیش از ۱۰هزار تومان و ادعاهای اخیر برخی مسئولان حاکی از احتمال افزایش قیمت نان و آزادسازی آن است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه نحوه عملکرد ما در رابطه با نان و گندم شبیه ماجرای بنزین شده، افزود: به‌نظر نمی‌آید که در این زمینه کار کارشناسی جدی صورت گرفته باشد هر چند تجربه نشان داده که این اقدامات نیاز به مطالعه گسترده دارد. اینکه ما چنین چیزی را صرفا از باب آزمایش در یک منطقه یا استان کوچک تست کنیم، نتایج مطلوب را به ما نخواهد داد.

وی گفت: در ماجرای بنزین نیز ابتدا گفته شد طرح در یکی از بنادر یا جزایر جنوبی اجرا می‌شود و اگر جواب داد به مرور مطرح می‌شود اما به ناگهان بحث آن متوقف شد و پس از مدتی به صورت دفعی طرح اجرا شد. به همین علت ابتدا باید شفاف کنند که این اقدام با چه پشتوانه مطالعاتی و به چه نحوی اجرا خواهد شد؟

شریف اضافه کرد: اثر افزایش قیمت نان روی سفره‌های طبقات اجتماعی مختلف یکسان نیست و روی گروه‌های فرودست بیشترین فشار را می‌آورد و مشخص نیست که پرداخت مبلغ اندکی به نام یارانه نان بتواند آن را جبران کند اما با تخمین‌های موجود تصور من این است که آزادسازی قیمت آرد و نان و حذف یارانه دولتی از روی آن در ازای پرداخت یارانه نقدی نان، قیمت را بیشتر از دو برابر خواهد کرد.