یک کارشناس تامین اجتماعی و سرپرست پیشین این سازمان، از مقام‌‌های سازمان تامین اجتماعی خواست که جلسات تعیین مستمری بازنشستگان برای سال 1401 به صورت زنده برای بازنشستگان پخش شود.به گزارش ایلنا، محمد حسن زدا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سال ۹۸ برای اولین بار جلسه تعیین مزد سایر سطوح درآمدی از طریق ایسنتاگرام و به صورت زنده برای همه بازنشستگان پخش شد تا در جریان تصمیم‌گیری قرار بگیرند.زدا افزود: نمایندگان کانون عالی و کارشناسان سازمان در این جلسه حضور داشتند و هر دو گروه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد. از معدود سال‌هایی بود که بعد از تصمیم‌گیری، اعتراضات کمی داشتیم و نشان داد اگر به مردم اعتماد داشته باشیم و آنها را در جریان تصمیم‌گیری قرار دهیم، هماهنگی بیشتری خواهند داشت.وی افزود: اکنون در شرایطی هستیم که سازمان قصد دارد این تصمیم را بگیرد. از مدیران فعلی می‌خواهم که اگر صلاح دانستند یک بار دیگر تجربه مفید سال ۹۸ را تکرار کنند. در جریان جزئیات گذاشتن مردم، حق آنهاست.