بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان می‌دهد که در زمستان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۱درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به زمستان سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۱۷هزار و ۹۴۶ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند یعنی در زمستان سال گذشته، ۱۳درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند. ۴۸۴هزار و ۴۲۴ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۳۳هزار و ۵۲۳ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند. از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۷درصد و گروه زنان ۲۰.۸درصد است. البته به خاطر کاهش جمعیت فعال در کشور، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان سال ۹۹ حدود ۰.۳درصد و در گروه زنان ۲.۵درصد کاهش را نشان می‌دهد.همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۹هزار و ۱۴۲ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۳۸.۱درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در زمستان سال ۹۹، معادل ۳۸.۸درصد بود. البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده طوری که این سهم ۱.۳درصد افزایش داشته و از ۲۵.۳درصد در زمستان ۹۹ به ۲۶.۶درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است.