مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی در جلسه‌ای که با حضور معاونین این سازمان و رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد، گفت: با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت‌ماه اجرایی خواهد شد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، براساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد. رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.