در پی اعتراضات برخی بازنشستگان مبنی بر عدم دریافت عیدی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد.به گزارش «توسعه ایرانی»، علی خدامی گفت: طبق مصوبه مورخ ۲۷ بهمن هیأت‌وزیران، برای بازنشستگان و موظفینی که پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد آنها برعهده صندوق بازنشستگی کشوری است و در لیست حقوق بهمن ماه به آنان حقوق پرداخت شده، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به عنوان عیدی سال ۱۴۰۰ پرداخت شده و در صورت وجود چندین وظیفه‌بگیر از یک دفتر کل، مبلغ فوق به صورت مساوی بین وظیفه‌بگیران تقسیم می‌شود.وی افزود: احکامی که در نیمه دوم بهمن تا قبل از تاریخ مصوبه هیأت وزیران به صورت قطعی و جاری تغییر پیدا کرده، ولی عیدی آنها در پایان بهمن کارسازی نشده، در اسفند ۱۴۰۰ کارسازی خواهد شد.خدامی افزود: دستگاه‌هایی که فاقد ردیف بودجه‌ای هستند، باید طبق رویه هر ساله، رأساً نسبت به کارسازی عیدی به حساب بازنشستگان و وظیفه‌بگیران خود اقدام کنند و صندوق بازنشستگی کشوری در این خصوص، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.