معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید به این سمت برویم که قرارداد دائم را در کارهای با جنبه مستمر برقرار کنیم اما خب این کار بسیار سختی است. البته امیدواریم بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.

به گزارش ایلنا، علی حسین رعیتی‌فرد درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار نیز گفت: طبق قانون کار، حقوق و دستمزد باید بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت تعیین شود. امیدواریم در جلسات شورای عالی کار بتوانیم تعادلی بین نماینده کارگر و کارفرما ایجاد کنیم تا هر دو گروه به رضایت برسند. این تصمیمی است که در شورای عالی کار باید با حضور شرکای اجتماعی گرفته شود و ما سعی می‌کنیم نظر شرکای اجتماعی را به هم نزدیک کنیم.